مبانی cfd

اصول و مبانی تئوری CFD

Fundamentals Of CFD

هدف ما از ایجاد این بخش بیان مبانی و تئوری های مهم روش‌های CFD برای حل میدان انواع جریان‌های مختلف می‌باشد. تجربه نشان داده که بیان تئوری‌ها به زبان ساده، همراه با کاربردها و بدون تأکید بر پیچیدگی‌های ریاضی، کمک قابل توجهی در فهم بهتر و ایجاد علاقه و هیجان بیشتر در بین علاقه‌مندان به این حوزه می‌کند. معرفی و تشریح مبانی و تئوری‌های مطرح در انواع رژیم‌های جریان در کنار کاربردها، مزایا و معایت آن‌ها هدف اصلی ما می‌باشد.

از آنجائیکه رژیم‌های جریان متنوع و متنوعی موجود دارند، تلاش کردیم تا ضمن تقسیم بندی آن‌ها، مدل‌های ریاضی موجود برای هرکدام از آن‌ها تشریح گردد. مبانی تئوری جریان‌های تراکم ناپذیر و تراکم پذیر، آشفته، پایا و ناپایا، همراه با انتقال حرارت، دورانی، چند فازی، همراه با واکنش شیمیایی، همراه با تغییر فاز و همچنین جریان‌های همراه با سیالات نیوتونی و غیر نیوتنی مهمترین مواردی هستند که همراه با جزئیات تشریح می‌شوند.


 

روش‌های عددی حل معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر جریان سیال

روش‌های تفاضل محدود در حل معادلات دیفرانسیل جزئی

معرفی معادلات مشتقات جزئی

معادلات مشتقات جزئی هذلولوی (معادله موج)

حل معادلات مشتقات جزئی هذلولوی (معادله موج) به روش تفاضل محدود

معادلات مشتقات جزئی بیضوی (معادلات لاپلاس و پوآسون)

حل معادلات بیضوی (معادلات لاپلاس و پوآسون) به روش تفاضل محدود

معادلات مشتقات جزئی سهموی (معادله توزیع گرما)

حل معادلات سهموی (معادلات انتقال گرما) به روش تفاضل محدود

روش‌های حل مستقیم و تکراری دستگاه معادلات

 


گسسته سازی معادلات

حلگرهای فشار مبنا (Pressure Based) و چگالی مبنا (Density Based)

حلگر فشار مبنا (Pressure-Based)

حلگر چگالی مبنا (Density-Based)


تئوری‌های جریان‌های پایه

تئوری و روابط حاکم بر جریان غیر لزج

تئوری و روابط حاکم بر جریان تراکم ناپذیر

تئوری و روابط حاکم بر جریان تراکم پذیرتئوری شبیه سازی آکوستیک

مبانی تئوری آکوستیکتئوری شبیه سازی انتقال حرارت

مبانی تئوری انتقال حرارت به روش هدایت و جابجایی

مبانی تئوری انتقال حرارت تشعشعی (تابشی)

مدل تشعشع DTRM
مدل تشعشع P-1
مدل تشعشع راسلند (Rosseland)
مدل تشعشع S2S
مدل تشعشع مونت کارلو (MC)
مدل تشعشع DO

تئوری شبیه سازی جریان‌های آشفته (Turbulent Flow Simulation)

تعریف جریان‌های غیر لزج، آرام و آشفته همراه با دلائل بروز آشفتگی در جریان‌ها، خصوصیات جریان‌های آشفته، اثرات آشفتگی بر سایر پدیده‌های جریان و انواع روش‌های عددی برخورد با این نوع جریان‌ها در اینجا تشریح شده است. انواع روش‌های شبیه سازی آشفتگی که در اینجا تشریح شده‌اند عبارتند از 

-مدلسازی آشفتگی با استفاده از روش‌های متوسط گیری رینولدز ( Reynolds-averaged Navier-Stokes:RANS)

-مدلسازی آشفتگی با استفاده از روش‌های شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (Large Eddy Simulation: LES)

-مدل سازی آشفتگی با استفاده از روش‌های ترکیبی SAS و DES 
تئوری شبیه سازی جریان‌های همراه با واکنش شیمیایی (Reactive Flow Simulation)

مدلسازی جریان همراه با واکنش شیمیایی با استفاده از روش‌های Species Transportتئوری شبیه سازی جریان‌های چندفازی

مدلسازی جریان‌های چندفازی با استفاده از روش Volume Of Fluid: VOF

مدلسازی جریان چندفازی با استفاده از روش Mixture

مدلسازی جریان چندفازی با استفاده از روش Eulerian

مدل فاز گسسته (Discrete Phase Model (DPM

 

ادامه دارد….

بازگشت