Meshing Softwares

تنوع نرم‌افزارهای تولید شبکه معرفی شده در اینترنت

تولید شبکه در واقع یکی از فعالیت‌های Pre-Processing در شبیه‌سازی میدان‌های جریان به روش CFD است. در واقع در مرحله Pre-Processing دو فعالیت اصلی و بی واسطه مدلسازی هندسی (با استفاده از نرم‌افزارهای خانواده CAD) و شبکه‌بندی قلمرو فیزیکی صورت می‌پذیرد. از آنجا که نرم‌افزارهای تولید شبکه خود نیز دارای ماژول‌های مدلسازی بوده و نیز قابلیت فراخوانی هندسه را از سایر نرم‌افزارهای CAD دارا هستند و از طرفی بدون واسطه به نرم‌افزارهای تحلیل جریان مرتبط هستند، تنها این نرم‌افزارها معرفی شده‌اند. این نرم‌افزارها شامل نرم‌افزارهای ارائه شده توسط کمپانی‌های مختلف می‌باشد. بدیهی است که این فهرستها کامل نیست و به احتمال قریب به یقین نرم‌افزارهایی در رابطه با تولید شبکه وجود دارد که از قلم افتاده است.

معرفی برخی از نرم‌افزارهای تولید شبکه؛ Meshing Softwares

خیلی از نرم‌افزارهای فوق برای ما ناشناخته هستند. بسیاری از نرم‌افزارهای نیز توسعه شان متوقف شده است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به نرم افزارهای گمبیت (Gambit) و CFX-Build اشاره نمود. سعی ما بر اینست که معروف‌ترین و پرکاربرد‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده توسط دانشجویان و متخصصان داخل کشور را معرفی کرده و آن‌ها را آموزش دهیم. این نرم‌افزارها عبارتند از:

نرم‌افزار GAMBIT

نرم‌افزار ICEM CFD

نرم‌افزار ANSYS WORKBENCH MESH

بازگشت

محمدرضا کلیچ