نرم افزار Fluent

آموزش نرم افزار Fluent

Fluent Software Training

 

آموزش نرم افزار Fluent بحث بسیار گسترده‌ای است. چراکه این نرم افزار، جامع‌ترین نرم افزار مکانیک سیالات محاسباتی بشمار می‌رود. تقریبا تمامی پدیده‌های فیزیکی و شیمیایی مرتبط با سیال را می‌توان با استفاده از این نرم افزار شبیه سازی نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاربردهای این نرم افزار می‌توانید به این صفحه مراجعه نمایید. قصد ما بر اینست تا علاوه بر ارائه ویدئوهای آموزشی، مطالب مرتبط را نیز در این سایت عرضه نماییم. 

رابط گرافیکی کاربر (Graphical User Interface: GUI)

فضای کلی یا همان رابط گرافیکی کاربر نرم افزار Fluent همانند شکل زیر است. این نرم افزار از محیطی دوستانه همراه با جزئیات بسیار برخوردار است. البته همه این جزئیات در هر حل مسئله اعمال نمی‌گردند. در واقع بسته به فیزیک مسئله، ماژول‌های مرتبط فعال سازی و بکار گرفته می‌شوند. به عنوان مثال برای شبیه سازی جریان تراکم ناپذیر آشفته، ماژول‌های مرتبط با انتقال حرارت، فازهای سیال، واکنش شیمیایی، دوران و بسیاری موارد دیگر غیر فعال خواهند بود. 

رابط گرافیکی نرم افزار Fluent

رابط گرافیکی نرم افزار Fluent

 

بخش‌های مختلف نرم افزار Fluent

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است، نرم افزار Fluent از چند بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

  • Setting Up Domain
  • Setting Up Physics
  • User Defined
  • Solving
  • Postprocessing
  • Viewing
  • Parallel
  • Design

در ادامه موارد فوق بطور اجمالی معرفی شده‌اند.

Setting Up Domain

اولین گام در حل مسئله با استفاده از نرم افزار Fluent، فراخوانی فایل مناسب دامنه محاسباتی می‌باشد. همانطور که می‌دانید برای حل میدان جریان با استفاده از این نرم افزار لازمست فایل مناسب دامنه محاسباتی را از نرم افزارهای تولید شبکه نظیر Gambit، Workbench Mesh ، ICEM CFD و غیره را فراخوانی کنید. این بخش عمدتا به اطلاعات، نمایش، جابجایی، تغییر اندازه، تطبیق و موارد دیگر مرتبط با شبکه اختصاص دارد.

Setting Up Physics

پس از اطمینان از صحت شبکه و تنظیمات مربوط به آن، لازمست خواص فیزیکی و شیمیایی سیالات/جامدات درگیر در شبیه سازی مشخص گردد. در ادامه پدیده‌های مختلف فیزیکی و شیمیایی نظیر آشفتگی، تشعشع، انتقال حرارت، واکنش شیمیایی مطرح در مسئله بصورت انتخاب و تنظیم ماژول‌های مختلف برای نرم افزار تعریف می‌شود. بسته به انتخاب ماژول‌ها انتخابی، معادلات حاکم بر آن‌ها در محاسبات وارد می‌شوند. 

User Define

این بخش از نرم افزار به تعریف موارد مختلف توسط کاربر اختصاص دارد. کاربر در این بخش می‌تواند یک تابع، پارامتر، اسکالر، متغیر وابسته را بصورت ثابت یا متغیر را در Fluent تعریف کند. در واقع بخش User Define برای کنترل بیشتر و بهتر بر اجرا، مدلسازی، نمایش و غیره توسعه یافته است. 

Solving

برای مدیریت مدلسازی ریاضی باید به سراغ این بخش بیایید. الگوریتمهای حل، روش‌های گسسته سازی، محدوده‌ها، کنترل روند حل، میزان همگرایی و موارد دیگر مرتبط در این بخش تعیین و انتخاب می‌شوند. با انتخاب‌های مناسب در مدیریت مناسب می‌توانید شاهد افزایش نرخ همگرایی و دقت بدست آمده باشید. 

Postprocessing

پس پردازش (Postprocessing) شامل فعالیت‌هایی است که پس از حل مسئله جهت نمایش نتایج در قالب فرمت‌های مختلفی نظیر کانتور، نمودار، مقادیر مختلف آماری، میانگین، مجموع و … انجام می‌شود. نرم افزارهای خاص متعددی منحصرا برای پس پردازش روش‌های عددی توسعه یافته‌اند (اینجا). یکی از نقاط قوت نرم افزار Fluent  داشتن یک بخش پس پردازش جامع، فراگیر و چشم‌نواز می‌باشد. برای ارائه هرگونه نتیجه‌ برگرفته از محاسبات لازمست به این قسمت مراجعه نمایید. 

Viewing

لازمست تنظیمات لازم برای مدیریت نمایش مدل و نتایج بدست آمده را در این بخش انجام دهید.

Parallel 

تنظیمات مربوط به استفاده از قابلیت پردازش موازی بصورت کلاستر کردن نودهای سخت‌افزاری در مجموعه Parallel انجام می‌شود. 

Design

مباحث مربوط به بهینه سازی و طراحی براساس معیارهای مشخص با این بخش در ارتباط است.

 

 

آموزش کلیات نرم افزار فلوئنت: معرفی رابط گرافیکی کاربر

 

ویدئوهای آموزشی حل میدان جریان‌های مختلف با Fluent

 

1- آموزش مقدماتی نرم افزار Fluent:

1-1 آموزش مقدماتی Fluent قسمت اول: مراحل حل یک مسئله با استفاده از نرم افزار Fluent

1-2 آموزش مقدماتی نرم افزار Fluent قسمت دوم: کلیات حل جریان آشفته با استفاده از نرم افزار Fluent

1-3 آموزش مقدماتی نرم افزار Fluent قسمت سوم: کلیات حل جریانهای تراکم ناپذیر و تراکم پذیر با استفاده از نرم افزار Fluent

1-4 موزش مقدماتی نرم افزار Fluent قسمت چهارم: کلیات شبیه سازی انتقال حرارت

 

2- آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: فصل اول مبانی تئوری و استفاده از مدل‌های آشفتگی RANS در Fluent

2-1 پردازش نزدیک به دیواره، Y Plus: Y+ و Y Star: Y*

2-2 مدل آشفتگی اسپالارت-آلماراس (Spalart-Allmaras Turbulence Model)

2-3 مدل آشفتگی K-E م(K-Epsilon Turbulence Model)

2-4 مدل آشفتگی K-Wم(K-Omega Turbulence Model)

2-5 مدل آشفتگی K-Kl-W م(K-Kl-W Turbulence Model)

2-6 مدل آشفتگی Transition SST 

2-7 مدل آشفتگی RSM م(RSM Turbulence Model)

 

3- آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: مبانی تئوری و استفاده از مدل‌های انتقال حرارت تابشی

3-1 آموزش تئوری انتقال حرارت هدایت و جابجایی در Fluent

3-2 آموزش مبانی تئوری انتقال حرارت تابشی در فلوئنت

3-3- آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش مدل تابشی (تشعشعی) P-1

3-4 آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش مدل تابشی (تشعشعی) Rosseland

3-5 آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش مدل تابشی (تشعشعی) DTRM

3-6 آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش مدل تابشی (تشعشعی) S2S

 

آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent بخش سوم: مبانی تئوری و استفاده از مدل‌های واکنش شیمیایی

1– آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش مبانی تئوری و مدلسازی احتراق با استفاده از روش Species Transport; Volumetric

2- آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش Species Transport: Wall Surface Reaction

 

آموزش حل مسائل مختلف سیالاتی با استفاده از نرم افزار Fluent

1- آموزش بهینه سازی شکل ایرفویل naca0012 برای دستیابی به ضریب لیفت مشخص

2- آموزش شبیه سازی جریان درEjector Stack

3- آموزش شبیه سازی کوپلینگ انتقال حرارت بین سیال و جامد

4- آموزش مدلسازی گرمایش ساختمان

ادامه دارد…

بازگشت

 

مطالب آموزشی نرم افزار Fluent:

 

آموزش فلوئنت – آموزش انسیس فلوئنت

ادامه دارد…