جریان در قاب‌های مرجع چندگانه

جریان در قاب‌های مرجع چندگانه

Flow in Multiple Reference Frames

جریان در قاب‌های مرجع چندگانه برای مسائل درگیر با نواحی متحرک چندگانه که نمی‌تواند با رویکرد قاب مرجع منفرد مدلسازی شود مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این گونه مسائل لازمست دامنه محاسباتی به چند زیر دامنه (ناحیه) چامد/سیال متشکل از مرزهای جدا کننده از یکدیگر تقسیم کنید. زیر دامنه‌هایی که شامل مؤلفه‌های متحرکی هستند و می‌توانند با استفاده از قاب مرجع متحرک حل شوند. در عین حال نواحی ساکن هم با معادلات قاب مرجع ثابت قابل حل هستند. در نرم افزار Fluent این نگاه به به کارگیری از معادلات حاکم به دو رویکرد مجزا منجر می‌شود.

1– مدل قاب‌های مرجع متحرک چند گانه (Multiple Moving Reference Frames)
     الف- مدل قاب مرجع چند گانه (Multiple Reference Frame: MRF)
     ب- مدل صفحه اختلاط (Mixing Plane Model: MPM)
2- مدل شبکه لغزان (Sliding Mesh Model: SMM)

هر دو روش MRF و MPM تقریب‌هایی بر اساس جریان پایا هستند و تفاوت اصلی بین آن‌ها در انتقال داده‌ها بین مرز مشترک یا همان اینترفیس‌های (Interfaces) زیر دامنه‌ها می‌باشد. از طرف دیگر مدل شبکه لغزان (SMM) به دلیل حرکت زیر دامنه(ها) نسبت به زمان، ذاتا ناپایا است.

 

بازگشت

مطالب مرتبط

جریان‌های دورانی (جریان در دامنه‌های متحرک نظیر جریان داخل توربین‌ها، کمپرسور‌ها، پمپ‌ها، فن‌ها، پروانه‌ها و …)،

جریان در قاب مرجع متحرک واحد

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ

Ansys Inc