Flow Analysis

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) مجموعه‌ای از معادلات، مدل‌ها و الگوریتم‌های محاسباتی برای حل انواع میدان جریان است. شناختن فیزیک مسائل سیالاتی همراه با ارتباط دادن معادلات حاکم و مدل‌های مناسب برای آن در کنار بهره گیری مناسب از روش‌های حل عددی اساس و شالوده فرآیند شبیه سازی و حل میدان جریان‌های مختلف است. به عنوان یک کارشناس CFD تسلط و آشنایی بر مدل‌های فیزیکی و ریاضی بالاخص در حوزه تخصصی خود امری واجب است. همانطور که می‌دانید استفاده از روش‌های CFD و البته نرم افزارهای مرتبط برای تحلیل جریان، نه تنها به تجربه، به تخصص نیز نیاز دارد. معرفی انواع مدل‌های فیزیکی و ریاضی؛ موارد کاربرد؛ نقاط ضعف و قدرت، تجربیات کسب شده و همچنین چگونگی استفاده از آن‌ها یکی از اهداف این سایت است تا به راحتی در اختیار دانشجویان و مهندسان قرار گیرد.

برای دراختیار گذاشتن مطالب مناسب برای علاقه‌مندان، سعی شده تا دسته بندی مناسبی صورت گیرد تا مراجعه به هر مطلبی با کمترین جستجوی احتمالی ممکن باشد. از این رو مطالب مرتبط با آموزش تحلیل جریان در قالب سه سر فصل مبانی CFD، نرم افزار Fluent و نرم افزار CFX ارائه می‌گردد. امید است مورد توجه قرارد گیرد و همچنین منتظر ارائه نظرات و پیشنهادات برای هرچه بهتر شدن سایت و بهبود کیفیت محتوای آن می‌باشیم.

مبانی CFD

نرم افزار Fluent

نرم افزار CFX