کتاب گمبیت

آموزش نرم افزار گمبیت

GAMBIT Software Training

هدف از نوشتن این پست آشنایی و آموزش نرم افزار گمبیت (Gambit) می‌باشد. پیش‌تر انواع نرم افزارهای تولید شبکه (اینجا) از جمله نرم افزار گمبیت (اینجا) معرفی گردید. 

در ابتدا کلیاتی از نرم افزار گمبیت از جمله فرمت‌ها و فونت‌های قرار دادی، فرمان‌های راه اندازی گمبیت نظیر پارامترهای راه اندازی گمبیت، ساختار فایلهای گمبیت از جمله انواع فایلهای ساخته شده برای مدلسازی و شبکه‌بندی در گمبیت و همچنین ساختار دایرکتوریها، مدیریت فایلها شامل باز کردن فایلهای از قبل ساخته شده و ذخیره سازی فایلهای نشسته روی گمبیت توضیح داده می‌شود. بخشهای مختلف محیط گرافیکی گمبیت از قبیل نوار منوی اصلی، پنجره گرافیکها، المانهای کنترلی پنجره ها/گرافیکها، پنجره های نوشتاری و توضیحات، کاربردهای کلیدهای ماوس و بررسی شبکه‌های تولید شده نیز در این پست تشریح می‌گردد. در ارتباط با فرمانهای منوی اصلی گمبیت شامل ساختن فایلهای جدید، فراخوانی و ذخیره سازی فایلها، ساختن فایلهای خروجی، اجرا کردن فایلهای بایگانی شده، تغییر دادن پیش فرضهای تعریف شده در نرم افزار گمبیت، انتخاب نرم افزار محاسباتی برای ساختن فایل خروجی متناسب با آن نرم افزار و چگونگی استفاده از راهنمای نرم افزار نیز توضیحاتی ارائه می شود.چگونگی مدلسازی گام به گام با تولید کردن نقاط (گره‌ها)، خطوط (لبه‌ها)، صفحات (سطوح)، حجمها و همچنین گروه‌های متشکل از اشکال هندسی مختلف و تصحیح کردن مدلهای ساخته شده، در یک فایل مجزا بطور کامل ارائه شده است. در مورد انواع شبکه‌بندی از قبیل شبکه‌های لایه مرزی، شبکه‌بندی سطحی، حجمی و گروه‌ها و همچنین انتخاب المانهای مناسب برای شبکه‌بندی همراه با دستورهای مربوط به انتخاب نواحی پیوستگی و تعیین شرائط مرزی نیز توضیحات مبسوطی ارائه شده است. 

کلیات نرم افزار گمبیت (Gambit)

هر نرم‌افزاری که طراحی می‌شود، از فرمتها و فونتهای قراردادی و فرمانهای مشخص راه‌اندازی استفاده می‌کند. نرم‌افزار گمبیت نیز از این موضوع مستثنا نیست. در این مبحث فرمت‌ها و فونت‌های قراردادی در گمبیت و همچنین فرمانهای راه‌اندازی و مدیریت فایلها در آن شرح داده شده است.

نرم‌افزار گمبیت از دو نوع فرمت استاندارد گرافیکی و ترتیبی استفاده می‌کند. فرمتهای گرافیکی نشانگر علامتهای کاربردی نظیر المانهای کنترل و سوئیچ‌های فرمان در محیط گرافیکی گمبیت است و فرمتهای ترتیبی بیانگر فرمت اسنادی می‌باشد که جزء فرمتهای مشخص و تعریف شده در نرم‌افزار گمبیت است. ادامه این بخش آموزش نرم افزار گمبیت در …Gambit-General-00

 

محیط گرافیکی گمبیت (Gambit Graphical User Interface)

محیط گرافیکی گمبیت برای مدلسازی، تولید شبکه، انتخاب نرم‌افزار محاسباتی و تعیین شرایط مرزی طراحی شده است. این محیط که محیطی بسیار ساده و دوستانه می‌باشد از بخشهای مختلفی تشکیل شده که هر کدام به منظور خاصی طراحی شده است. عمده فعالیت مدلسازی در نرم‌افزار گمبیت بوسیله محیط گرافیکی انجام می‌شود. در این مطلب، بخشهای مختلف محیط گرافیکی گمبیت، المانهای کنترلی، چگونگی استفاده از ماوس و صفحه ابزارهای پنجره گرافیکی توضیح داده شده است. ادامه این بخش آموزش نرم افزار گمبیت در…Gambit GUI-00

فرمان‌های منوی اصلی گمبیت (Gambit Main Menu Bar)

قسمت بالای محیط گرافیکی گمبیت به نوار منوی فرمان اختصاص دارد.  این نوار منو از چهار ایتم تشکیل شده که در هر ایتم، دستورهای مختلفی موجود است. منوی فرمان File، منوی فرمان Edit، منوی Solver و منوی Help چهار آیتم اصلی مدیریت هر نشست گمبیت می‌باشند. هر کدام از این آیتم‌ها از دستورات و آپشن‌های مختلف و متنوعی برخوردار هستند. در این مطلب، توابع و فرمانهای موجود در هر یک از این ایتم‌ها توضیح داده شده است.منوی File از چند فرمان تشکیل شده است. با کلیک کردن روی گزینه File یک منوی عمودی ظاهر می‌‌شود که فرمان‌های مربوط به ادامه این بخش آموزش نرم افزار گمبیت در….Gambit-Mail-Menu-Bar-00

مدلسازی در گمبیت (Gambit Modeling)

تولید دامنه محاسباتی اولین گام برای شبیه‌سازی جریان می‌باشد. برای ساختن دامنه محاسباتی ابتدا باید هندسه مدل تولید شده و سپس با در نظر گرفتن مشخصات هندسی و مساله مطرح شده، شبکه‌ای مناسب حول آن (برای شبیه‌سازی جریانهای خارجی) و یا داخل آن (برای شبیه‌سازی جریانهای داخلی) تولید شود. بنابراین مدلسازی هندسی یکی از ارکان تولید دامنه محاسباتی می‌باشد. در نرم‌افزار GAMBIT مدلسازی هندسی بوسیله سوئیچ فرمان Geometry (واقع در صفحه ابزار Operation) انجام می‌شود.هنگامی که روی سوئیچ فرمان Geometry کلیک می‌شود، زیر صفحه Geometry باز می‌گردد. این زیر صفحه از سوئیچهای فرمانی تشکیل شده که بوسله آنها می‌توان اشکال مختلف هندسی را تولید و یا تصحیح کرده و یا آنها را بر اساس پارامترهای مختلف دسته‌بندی کرد. ادامه این بخش آموزش نرم افزار گمبیت در…

Gambit-Modeling-1-00

Gambit-Modeling-2-00

Gambit-Modeling-3-00

Gambit-Modeling-4-00

شبکه‌بندی در گمبیت (Gambit Meshing)

پس از مدلسازی لازمست شبکه‌ای متناسب با مدل ساخته شده تولید شود. بسته به خصوصیات هندسی مدل شبکه می‌تواند از نوع شبکه‌ باسازمان، بی‌سازمان، شبکه چندگانه و شامل المانهای مختلف باشد. در نرم‌افزار گمبیت امکان تولید چندین نوع شبکه بهمراه شبکه‌های پوشش دهنده لایه مرزی وجود دارد. زمانیکه روی سوئیچ فرمانMesh  در صفحه ابزارOperation  کلیک شود، زیر صفحه Mesh شامل سوئیچهای فرمان مربوط به شبکه بندی مدل، باز می‌گردد. با استفاده از این دستورها می‌توان، لایه مرزی، لبه‌ها، سطوح، حجمها و گروه‌ها را شبکه بندی کرد. علامتهای مربوط به هر یک از ادامه این بخش آموزش نرم افزار گمبیت در… Gambit-Meshing-00

تعیین شرائط مرزی و نواحی پیوستگی در گمبیت

یکی از اقدامهای ضروری برای حل یک مسئله در دینامیک سیالات محاسباتی تعیین شرائط مرزی است. شرائط مرزی مختلفی برای شبیه‌سازی انواع جریانها تعریف شده که در نرم‌افزار گمبیت انواع بسیاری مد نظر قرار گرفته است. البته هر یک از شرائط مرزی ذکر شده برای شبیه‌سازی جریانهای خاصی مناسب است. آخرین گام در نرم‌افزار گمبیت تعیین شرائط مرزی، نواحی‌ پیوستگی و همچنین ساختن فایل خروجی است. البته می‌توان شرائط مرزی و نواحی پیوستگی را قبل از شبکه‌بندی مدل تولید شده نیز مشخص کرد. شرائط مرزی در گمبیت بسته به انتخاب نرم‌افزار آنالیز کننده نیز تغییر می‌کند. از آنجائیکه که نرم‌افزار فلوئنت مهمترین نرم‌افزاریست که توسط نرم‌افزار گمبیت پشتیبانی می‌شود لذا در این ادامه این بخش آموزش نرم افزار گمبیت در…Gambit-boundary Conditions-00

آموزش تولید شبکه بی‌سازمان همراه با لایه مرزی روی یک ایرفویل با استفاده از نرم افزار گمبیت.

ویدئو: آموزش تولید انواع شبکه‌های باسازمان حول ایرفویل با استفاده از نرم افزار Gambit

ویدئو: آموزش تولید شبکه باسازمان چند بلوکی حول بال با استفاده از نرم افزار Gambit

ویدئوهای آموزشی (کلیک کنید)…

ادامه دارد…

بازگشت

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ