آموزش Fluent Gambit ICEM-CFD Workbench

آموزش Fluent Gambit ICEM-CFD Workbench

ما مفتخر به برگزاری دوره های متنوع آموزش Fluent Gambit ICEM-CFD Workbench طی دو دهه و در حوزه‌های مختلف هستیم. تجربیات به دست آمده طی بیست سال گذشته ما را بر آن داشت که دوره‌های متنوعی از آموزش نرم افزارهای فوق را طراحی و برگزار نماییم. آموزش‌هایی که برای علاقه‌منمدان در نظر گرفته شده است شامل دوره‌های مقدماتی، پیشرفته و نیاز محور می‌باشد. این آموزش‌ها به سه صورت آفلاین، آنلاین و حضوری ارائه می‌شود. در این نوشتار قصد داریم تا شما را با این آموزش‌ها آشنا کنیم تا در صورت نیاز با اطلاعات کامل نسبت به درخواست دوره آموزشی مورد نظر خود اقدام نمایید.

انواع دوره‌های آموزش Fluent Gambit ICEM-CFD Workbench

دوره آموزش مقدماتی نرم افزار Fluent

در این دوره آموزشی که بنا به درخواست مخاطبان بین 24 تا 30 ساعت می‌باشد شامل مباحث زیر است:

 • مقدمه
 • مدلسازی و تولید شبکه (Ansys Workbench)

 • مراحل حل یک مسئله با استفاده از نرم افزار Fluent
 • شبیه سازی جریان‌های آشفته تراکم ناپذیر
 • شبیه سازی جریان‌های آشفته تراکم پذیر
 • حل میدان جریان همراه با انتقال حرارت هدایت و جابجایی
 • شبیه سازی جریان‌های چند فازی
 • شبیه سازی جریان‌های دورانی
 • حل میدان جریان همراه با واکنش شیمیایی

* معمولا برای مخاطبانی که خواستار 24 ساعت آموزش مقدماتی باشند از سه بند انتهایی تنها یک بند آموزش داده می‌شود.

**بدیهی است که در صورت نیاز و تمایل مخاطبان زمان و مباحث آموزشی دوره‌های مقدماتی قابل تغییر است.

 

دوره‌های پیشرفته آموزش Fluent Gambit ICEM-CFD Workbench 

همانطور که می‌دانید نرم افزار Fluent جامع‌ترین نرم افزار CFD کاربردی در حوزه‌های مختلف است و بنابراین تسلط به تمامی این حوزه‌ها امریست غیر ممکن. از این رو در شرایط کنونی دوره‌های پیشرفته نرم افزار Fluent در حوزه‌های زیر را برگزار می‌کنیم:
 1. آئرودینامیک محاسباتی سرعت‌ پایین، زیر صوت، گذر صوت و مافوق صوت.
 2. دینامیک گازها در نازل‌ها، دیفیوزرها و کانال‌ها
 3. جریان‌های آشفته بخش اول: مدل‌های آشفتگی RANS
 4. جریان‌های آشفته بخش دوم: مدل‌های آشفتگی LES و ترکیبی SAS و DES
 5. انتقال حرارت پیشرفته: مدل‌های انتقال حرارت تشعشعی (تابشی) از جمله P1، Rosseland، DTRM، DO، S2S، MC و انتقال حرارت ترکیبی
 6. جریان‌های دو فازی بخش اول: VOF
 7. جریان‌های دو فازی بخش دوم: Mixture
 8. و جریان‌های دوفازی بخش سوم: Eulerian
 9. جریان‌های دورانی: توربین‌های بادی، توربین‌های گازی، توربین‌های آبی، کمپرسور، پمپ و فن
 10. حل میدان جریان در نواحی متخلخل
 11. شبکه‌های دینامیکی
 12. ICEM-CFD
 13. Designmodeler و Ansys Mesh
 14. Gambit

 

آموزش مبتنی بر نیاز

این نوع دوره‌های آموزشی عمدتا برای شرکت‌ها و صنایع مختلف و براساس نیاز آن‌ها در تحلیل مسائل مختلف سیالاتی طراحی و برگزار می‌شود. به این صورت که شرکت/صنعت متقاضی، مسئله (مسائل) سیالاتی خود را تشریح کرده و دوره‌های آموزشی تنها به منظور حل آن مسئله (مسائل) پیشنهاد و ارائه می‌گردد. به عنوان مثال برای شرکتی که در طراحی و ساخت دودکش‌های صنعتی فعالیت می‌کند و می‌خواهد که تحلیل‌های CFD را کارکنان خودش انجام دهند دوره آموزشی متمرکز بر تحلیل سیالاتی دودکش‌ها در نرم افزار Fluent پیشنهاد می‌شود. تجربه نشان داده این دسته از دوره‌های آموزشی بسیار کارآمد و در عین حال بسیار پر طرفدار هستند.

روش‌های برگزاری دوره‌های آموزشی

 • برگزاری دوره های آموزشی مختلف به صورت حضوری

 • برگزاری آنلاین دوره های آموزشی مختلف

 • آموزش آفلاین (ویدئوهای آموزشی)

 • آموزش آفلاین (ویدئوهای آموزشی)

در آموزش Fluent Gambit ICEM-CFD Workbench به صورت آفلاین ویدئو‌های آموزشی در مباحث متنوعی تهیه شده یا در حال طراحی و تولید محتوا و همچنین تدوین است که به تدریج در فروشگاه CFD بارگذاری خواهد شد. این فیلم‌های آموزشی عبارتند از:

فیلم های آموزشی تولبد شبکه

1- آموزش تولید انواع شبکه‌های باسازمان حول ایرفویل با استفاده از Ansys Mesh در Workbench.

2- آموزش تولید انواع شبکه‌های باسازمان حول ایرفویل با استفاده از Ansys ICEM-CFD.

3- آموزش تولید شبکه‌های باسازمان حول بال با استفاده از Ansys ICEM-CFD.

4- آموزش تولید انواع شبکه‌های باسازمان حول ایرفویل با استفاده از Gambit.

5- آموزش تولید شبکه‌های باسازمان حول بال با استفاده از Gambit.

آموزش مقدماتی نرم افزار Fluent

1- آموزش مقدماتی نرم افزار Fluent قسمت اول:  مراحل حل یک مسئله با استفاده از نرم افزار Fluent

2- آموزش مقدماتی نرم افزار Fluent قسمت دوم (بخش اول): معرفی روش‌های عددی حل میدان جریان آشفته در نرم افزار Fluent

3- آموزش مقدماتی نرم افزار Fluent قسمت دوم (بخش دوم): کلیات حل جریان آشفته با استفاده از نرم افزار Fluent

4- آموزش مقدماتی نرم افزار Fluent قسمت سوم: کلیات حل جریانهای تراکم ناپذیر و تراکم پذیر با استفاده از نرم افزار Fluent

5- آموزش مقدماتی نرم افزار Fluent قسمت چهارم: کلیات شبیه سازی انتقال حرارت

آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent بخش اول:

مبانی تئوری و استفاده از مدل‌های آشفتگی RANS در Fluent

1- پردازش نزدیک به دیواره، Y Plus: Y+ و Y Star: Y*

2- مدل آشفتگی اسپالارت-آلماراس (Spalart-Allmaras Turbulence Model)

3- مدل آشفتگی K-E م(K-Epsilon Turbulence Model)

4- مدل آشفتگی K-Wم(K-Omega Turbulence Model)

5- مدل آشفتگی K-Kl-W م(K-Kl-W Turbulence Model)

6- مدل آشفتگی Transition SST 

7- مدل آشفتگی RSM م(RSM Turbulence Model)

آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent بخش دوم:

مبانی تئوری و استفاده از مدل‌های انتقال حرارت تابشی

1- آموزش تئوری انتقال حرارت هدایت و جابجایی در Fluent

2- آموزش مبانی تئوری انتقال حرارت تابشی در فلوئنت

3- آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: مبانی تئوری انتقال حرارت تابشی مورد استفاده در نرم افزار Fluent

4-آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش مدل تابشی (تشعشعی) P-1

5-آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش مدل تابشی (تشعشعی) Rosseland

6-آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش مدل تابشی (تشعشعی) S2S

7-آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش مدل تابشی (تشعشعی) DTRM

8-آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش مدل تابشی (تشعشعی) DO

9-آموزش مدل تابشی (تشعشعی) MC

 

آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent بخش سوم:

مبانی تئوری و استفاده از مدل‌های واکنش شیمیایی

1– آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش مبانی تئوری و مدلسازی احتراق با استفاده از روش Species Transport; Volumetric

2- آموزش پیشرفته نرم افزار Fluent: آموزش Species Transport: Wall Surface Reaction

 

 

آموزش حل مسائل مختلف سیالاتی با استفاده از نرم افزار Fluent

1- آموزش بهینه سازی شکل ایرفویل naca0012 برای دستیابی به ضریب لیفت مشخص

2- آموزش شبیه سازی جریان درEjector Stack

3- آموزش شبیه سازی کوپلینگ انتقال حرارت بین سیال و جامد

4- آموزش مدلسازی گرمایش ساختمان

ادامه دارد…

بازگشت

محمدرضا کلیچ

Ansys Fluent