بینش، دور اندیشی و کارایی سه دیل عمده استفاده از CFD می باشد.

 

بینش:

سیستم‌ها و دستگاه‌های متعددی وجود دارد که ساخت و تست آنها ممکن است با پیچیدگی‌های متعدد، هزینه‌های بسیار و یا ریسک بالا همراه باشد. اما با استفاده از روش‌های CFD علاوه بر کاهش هزینه‌ها و ریسک‌ها، امکان شبیه سازی مسائلی که در دنیای واقعی امکان تست آنها اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است، نیز وجود دارد و می‌توان شناخت مناسب و جامعی از پدیده‌های فیزیکی مختلف بدست آورد. دستیابی به تمام جزئیات جریان و همچنین آشکارسازی مناسب جریان از دیگر نقاط قوت مهم در استفاده از CFD است که به واسطه آن متخصصان می توانند اطلاعات جامعی از پارامترهای جریان و پدیده های فیزیکی کسب نمایند که به شدت به بینش آن‌ها در درک پدیده‌های فیزیکی کمک میکند.

دور اندیشی:

از آنجا که CFD رفتار جریان را پیشگوئی می‌کند، لذا با تغییر متغیرهای هندسی و محیطی طرح‌های جدید می‌توان نتایج را براحتی با استفاده از این روش پیش‌بینی کرد. بنابراین در مدت زمان کوتاهی و بدون ساخت سیستم یا دستگاه‌های نمونه می‌توان به کارایی طرح جدید پی برد. به عبارت دیگر در یک بازه زمانی مشخص، تعداد حالت‌های بررسی شده با روش CFD بسیار بیشتر و کم هزینه تر از روش‌های تجربی و آزمایشگاهی نظیر تونل باد، تونل آب و غیره می باشد. بنابراین متخصصان از زوایای بسیار بیشتری به مسئله نگاه کرده و با افزایش آگاهی آنها ضریب ریسک به طور چشمگیری کاهش می یابد.

کارایی:

استفاده از روشهای CFD موجب طراحی سریعتر، دقیقتر می‌شود. بنابراین در زمان و هزینه تمام شده صرفه‌جویی می‌گردد. تولیدات سریعتر به فاز عملیاتی می‌رسد. بهینه‌سازی‌ها و ساخت نمونه‌های جدیدتر نیز سریعتر انجام شده و در نهایت قیمت تمام شده برای محصولات کمتر می‌شود. بنابراین CFD ابزاری برای کاهش زمان سیکل طراحی و بهینه‌سازی و در نهایت افزایش کارایی صنایع درگیر است.

 

بازگشت

 

محمدرضا کلیچ