انژکتور اتمایزر فن تخت

مدل انژکتور اتمایزر فن تخت

Flat-Fan Atomizer Model

انژکتور اتمایزر فن تخت شباهت بسیاری با انژکتور فشاری چرخشی دارد. با این تفاوت که تزریق مایع نیست بصورت یک ورق تخت که چرخان نیست انجام می‌شود. در این نوع انژکتور مایع از یک اوریفیس نازک و در عین حال پهن (یک اوریفیس مستطیل شکل) به صورت یک صفحه تخت بیرون آمده و در ادامه به قطرات تجزیه می‌شود. به نظر می‌رسد که فرآیند اصلی پودرسازی در این اتمایزر همانند اتمایزر فشاری چرخشی باشد. برخی از دانشمندان بر این باور هستند که پودر شدن توسط یک فن تخت به دلیل انبساط جت در اوریفیس و ایجاد یک صفحه تخت بسیار شبیه اتمایزه شدن یک ورق مایع مسطح است. همچنین اعتقاد براینست که پودر سازی در مدل فن تخت می‌تواند بیشتر از اوریفیس‌های دایروی باشد.

مدل فن تخت تنها برای مسائل سه بعدی کاربرد دارد. تصویری از یک فن تخت سه بعدی در شکل (1) نشان داده شده است. این مدل فرض می‌کند که فن از یک مبداء مجازی نشأت می‌گیرد. بنابراین، لازمست مکان این مبداء را مشخص کنید تا محل تلاقی خطوط معرف کناره‌های فن و همچنین مرکز قوسی که فن از آن سرچشمه می‌گیرد، معلوم شود.

انژکتور فن تخت

شکل-1: شماتیکی از یک انژکتور اتمایزر فن تخت از نماهای بالا و کنار.

در این مدل، نرم افزار فلوئنت برداری را پیدا می‌کند که جهت آن از مبداء قوس به وسط کمان قوس است. در واقع Fluent با این بردار جهت تزریق مایع را مشخص می‌کند. علاوه بر این، برای بکارگیری مدل فن تخت باید نیم زاویه قوس فن و عرض دهانه اوریفیس در جهت جریان همراه با دبی جرمی جریان را تعیین کنید.

شکست جریان از ورق مسطح به قطرات در انژکتور فن تخت بسیار شبیه شکست ورق در انژکتور فشاری چرخشی محاسبه می‌شود. در این شبیه‌سازی، ورق ابتدا به تارهای مایع (Ligaments) و سپس به قطرات مجزا تبدیل می‌شود. تنها تفاوت این دو مدل به امواج کوتاه خلاصه می‌شود. در فن تخت فرض بر اینست که ورق فن، تارهایی را در فواصل نیم موج ایجاد می‌کند. از این رو، قطر تار برای امواج کوتاه، از رابطه (371) محاسبه می‌شود.

فرمول مختمل ترین قطر قطره در نژکتور اتمایزر فن تخت

در رابطه فوق dL همان محتمل‌ترین اندازه قطر قطره است. که در آن پارامتر پخش روسین-راملر برابر با 3.5 و زاویه پخش 6 درجه در نظر گرفته می‌شود. این زاویه می‌تواند در کادر محاوره‌ای مرتبط در نرم افزار Fluent تنظیم شود. سایر ملاحظات اتمایزر فن تخت همانند مدل اتمایزر فشاری چرخشی است.

 

 

بازگشت

مطالب مرتبط

انژکتور اوریفیس-ساده (The Plain Orifice Atomizer Model)

اتمایزر فشاری-چرخشی(The Pressure-Swirl Atomizer

مدل اتمایزر کمک هوا/انفجار هوا (Air Blast/Air Assist Atomizer Model)

اتمایزر جوشان (The Effervescent Atomizer Model)

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ

Ansys Fluent

http://www.ldspray.com/flat-fan-nozzle/1/8-brass-hvv-flat-injector-nozzle.html