شبکه بندی بی سازمان دو بعدی در Gambit، Ansysy_Mesh و ICEM-CFD

شبکه بندی بی سازمان دو بعدی در Gambit، Ansysy_Mesh و ICEM-CFD

Ansys-Mesh, Gambit and ICEM-CFD 2d Unstructured Grid Generation

این پست با هدف معرفی انواع شبکه بندی بی سازمان دو بعدی در Gambit، Ansysy_Mesh و ICEM-CFD ایجاد شده است تا کاربران بتوانند با قابلیت‌های هر کدام از این نرم افزارها در تولید شبکه بی سازمان دو بعدی آشنا شوند. نرم افزارهای یاد شده از آن جهت انتخاب شدند که بیشترین فراوانی استفاده را در بین کاربران به خود اختصاص داده و از سایر نرم افزارها معروف‌تر هستند. به جز نرم افزار Gambit، دو نرم افزار دیگر Ansys Mesh و ICEM-CFD در محیط Ansys-Workbench در دسترس هستند. همانطور که در اینجا توضیح دادیم نرم افزار Gambit از سال 2006 به بعد به روز رسانی نشده و توسعه نیافته است اما هنوز هم که هنوزه به طور جدی مورد توجه دانشجویان و متخصصان است. به هر حال در ادامه قابلیت‌های نرم افزارهای فوق درتولید شبکه بی سازمان دو بعدی تشریح شده است.

لازم به توضیح است از آنجائیکه تئوری‌ها و فرمولاسیون الگوریتم‌های تولید شبکه در نرم افزارهای مذکور در دسترس نبود لذا از پرداختن به آن‌ها صرف نظر شده و تنها به نتایج شبکه‌های تولید شده بسنده شده است.

 

شبکه‌بندی بی‌سازمان دو بعدی در نرم افزار Ansys-Mesh

تجربه ما را به این نتیجه رسانده که نرم افزار Ansys-Mesh ساده‌ترین نرم افزار برای تولید شبکه‌های CFD است. هوشمندی و فرآیند نیمه خودکار شبکه بندی یکی از مهمترین ویژگی این نرم افزار است. نقطه قوت این نرم افزار در تولید انواع شبکه‌های بی سازمان و همچنین شبکه های لایه مرزی است. تولید شبکه های با کیفیت با قابلیت متراکم سازی هوشمند خیال هر کاربری را برای تولید شبکه با کیفیت حداقلی راحت می‌کند. پس اگر بخواهیم در مورد این نرم افزار صحبت کنیم می توانیم اینگونه بگوییم: نرم افزار Ansys-Mesh مناسب‌ترین نرم افزار تولید شبکه های بی سازمان با کیفیت همراه با لایه مرزی برای دانشجویان و مهندسان نو آموز و مبتدی است. در شکل زیر انواع روش‌های شبکه بندی بی سازمان دو بعدی تولید شده در Ansys-Mesh نشان داده شده است.

شبکه بندی بی سازمان دو بعدی در نرم افزار Ansys-Mesh

شبکه بندی بی سازمان با استفاده از المان‌های مربعی/مثلثی
شبکه بندی بی سازمان با استفاده از المان‌های مربعی

شبکه‌بندی بی سازمان با استفاده از المان‌های مثلثی و به روش دلانی
شبکه بندی بی سازمان با استفاده از المان‌های مثلثی

 

 

شبکه بندی بی سازمان دو بعدی در نرم افزار Ansys ICEM-CFD

نرم افزار ICEM-CFD از تنوع قابل قبولی در تولید شکبه‌های بی سازمان برخوردار است. برای انتخاب الگوریتم شبکه بندی لازم است به ماژول Mesh رفته و آیکن Surface Mesh Setup را انتخاب کرده و در نهایید نوع المان و متد (الگوریتم) تولید شبکه را مشخص کنید (به شکل‌‎های زیر توجه نمایید).

 

شبکه‌بندی بی سازمان با المان‌های مربعی با متد Patch Dependent.

 

شبکه بندی بی سازمان دو بعدی با استفاده از نرم افزار ICEM-CFD

شبکه بندی بی سازمان با المان‌های مربعی/مثلثی با متد Patch Independent (Octree).

 

 

شبکه بندی بی سازمان با المان‌های مربعی با متد AutoBlock.

شبکه‌بندی بی سازمان با المان‌های مثلثی با متد AutoBlock.

شبکه بندی بی سازمان با المان‌های مثلثی با متد Patch Dependent.

شبکه‌بندی بی سازمان با المان‌های مثلثی با متد Patch Independent (Octree).

شبکه بندی بی سازمان با المان‌های مثلثی با متد دلانی (Delaunay).

 

شبکه بندی بی سازمان دو بعدی در نرم افزار GAMBIT

نرم افزار Gambit هم علی رغم قدیمی بودن در شبکه بندی و به ویژه تولید شبکه‌های بی سازمان دو بعدی بسیار تواناست. این نرم افزار از 4 الگوریتم مشخص برای تولید شبکه های بی سازمان با المان‌های مثلثی و همچنین الگوریتمهای متنوع برای تولید شبکه‌های بی سازمان با المان‌های مربعی و مربعی/مثلثی استفاده می‌کند که در ادامه چند نمونه شبکه بندی با الگوریتمهای مختلف توسط این نرم افزار نشان داده شده است. 

فرم انتخاب متدهای شبکه بندی بی سازمان در نرم افزار Gambit

فرم انتخاب متدهای شبکه بندی بی سازمان در نرم افزار Gambit

 

شبکه بندی بی سازمان دو بعدی در نرم افزار Gambit

شبکه‌بندی بی سازمان با المان‌های مربعی و الگوریتم Pave.

شبکه بندی بی سازمان با المان‌های مثلثی و الگوریتم Tri-Boundary-Averaged-Smooth.

شبکه بندی بی سازمان با المان‌های مثلثی و الگوریتم Tri-Delaunay-Loop-Grid.

شبکه‌بندی بی سازمان با المان‌های مثلثی و الگوریتم Tri-No-Size-Function

شبکه بندی بی سازمان با المان‌های مثلثی و الگوریتم Tri-Simple-Sample-Average.

 

 

 

بازگشت

مطالب مرتبط

شبکه بندی بی سازمان به روش دلانی و جبهه پیش رونده

شبکه بندی بی سازمان Octree

شبکه بندی بی سازمان Bubble Packing

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید
محمدرضا کلیچ

Ansys Fluent