تطبیق شبکه بی سازمان چند وجهی

تطبیق شبکه بی سازمان چند وجهی

Polyhedral Unstructured Mesh Adaption (PUMA)

تطبیق شبکه بی سازمان چند وجهی (PUMA) تنها برای شبکه‌های سه بعدی قابل استفاده است. این گزینه به عنوان پیش فرض نرم افزار نرم افزار Fluent در مسائله سه بعدی در نظر گرفته می‌شود. در روش مذکور تکنیک انطباق به شبکه‌های حاوی چند وجهی دلخواه قابل تعمیم است. از آنجایی که روش یاد شده برای تطبیق شبکه به الگوهای خاصی وابسته نیست، لذا به المان خاصی محدود نبوده و می‌تواند هر نوع سلول سه بعدی (چهار وجهی، هرمی، شش وجهی، چند وجهی و غیره) را تصحیح کند. این روش نسبت به روش‌ گره آویزان به حافظه کمتری برای اصلاح شبکه نیازمند است. چگونگی ریز شدن المان‌های شبکه چند وجهی به روش PUMA در شکل ابتدای صفحه نشان داده شده است.

البته شبکه ریز شده را می‌توان مجددا درشت کرد. این مهم با بازیابی سلول‌های والد (اصلی) از تجمیع سلول‌های فرزند (ریز شده) صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که یک المان واحد تنها زمانی قابل بازیابی است که همه فرزندان آن در فرآیند تجمیع شرکت داشته و در واقع علامت‌گذاری شده باشند. همانند روش نود آویزان در این روش هم می‌توانید در نهایت شبکه اصلی را با درشت کردن‌های متوالی مورد نیاز بازیابی کنید. البته امکان درشت‌تر شدن شبکه از شبکه اولیه وجود ندارد.

 

محدودیت‌های روش PUMA

  • PUMA تنها برای مسائل سه بعدی کاربرد دارد.
  • در این روش اصلاح المان‌های چند وجهی مقعر تضمین نمی‌شود. چراکه اگر امکان تولید المان(های) فرزند با حجم مثبت و تعامد قابل قبول وجود نداشته باشد، از اصلاح المان والد صرف نظر می‌شود.
  • شبکه تطبیق یافته نهایی شده به احتمال زیاد با شبکه‌های دینامیکی لایه گذاری/برداری (Layering) و تجدید شبکه (Remeshing) سازگار نخواهد بود.
  • نرم افزار فلوئنت از نوشتن سلسله مراتب فرآیند تطبیق شبکه و تاریخچه اصلاح در ذخیره سازی فایل‌های Case و Data پشتیبانی نمی‌کند. بنابراین، اگر فایل ذخیره شده مجددا در نشست جدیدی در فلوئنت فراخوانی شود، بازگشت شبکه اصلاح شده به حالت قبلی امکان‌پذیر نیست و همچنین ممکن است در اصلاح بیشتر شبکه شاهد نتایج متفاوتی نسبت به زمانیکه در نشست اصلی این کار را انجام دهیم، باشیم.
  • روش PUMA برای شبکه‌هایی که دارای سلسله مراتب توپولوژی هستند (همانند المان‌های Hexcore) کارایی ندارد. البته ممکن است در نرم افزار Fluent سلسله مراتب را با تبدیل شبکه به یک شبکه چند وجهی با استفاده از دستور زیر حذف کرده و یا در مواردی که نود آویزان وجود دارد شبکه را مجددا درشت کرده تا بتوانید از روش PUMA استفاده کنید.

mesh/polyhedra/convert-hanging-nodes

  • ریز کردن غیر همگن شبکه در این روش امکان‌پذیر نیست.
  • ادغام و تجمیع وجوه المان‌ها تنها برای نسخه‌های سریال Fluent کاربرد دارد.

 

 

بازگشت

مطالب مرتبط

1- تطبیق شبکه به روش نود آویزان

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ

Ansys Inc