آموزش مقدماتی/پیشرفته نرم افزار Fluent در شرکت الکترو کویر یزد

آموزش فلوئنت (Fluent)

برگزاری دوره آموزشی مقدماتی/پیشرفته نرم افزار Ansys Fluent برای حل مسائل سیالاتی مرتبط با انتقال حرارت جابجایی و تشعشعی در تابلوها و باس داکتها (Bus Ducts) برای شرکت الکترو کویر یزد

 

برگزار کننده:

مؤسسه بین الملل صنعت سوربون

 

مدرس:

مهندس محمدرضا کلیچ

محل برگزاری دوره:

شرکت الکترو کویر یزد (استان یزد) 

 


دوره آموزش فلوئنت (Fluent) پیشنهادی برای شرکت الکترو کویر یزد براساس نیازهای اعلام شده توسط آن شرکت و با تمرکز بر بیان اصول، مبانی تئوری و راهکارهای حل مسائل مورد نظر، به گونه‌ای طراحی شده که پیچید‌گی‌های حاکم بر جریان سیال بصورت گام به گام افزایش یافته و روش‌های برخورد با آن‌ها تشریح گردد تا متخصصان ضمن درک کامل فیزک جریان و فلسفه شبیه سازی آن، روش حل را نیز بطور کامل بیاموزند. از این رو دوره آموزشی مذکور در سه  مرحله تعریف شد. درمرحله اول مقدماتی بر CFD، نرم افزارهای مرتبط از جمله نرم افزار Fluent و همچنین حل میدان جریان پایا، تراکم ناپذیر و آشفته با استفاده از این نرم افزار آموزش داده شده است. مرحله دوم که دوره پیشرفته اموزش مدلسازی انتقال حرارت با فلوئنت بود به چگونگی فرآیند شبیه سازی انتقال حرارت هدایتی، جابجایی و تشعشعی (تابشی) اختصاص یافت. در نهایت در مرحله سوم که 

مرحله اول: آموزش فلوئنت (Fluent) مقدماتی

این مرحله در دو روز و طی 14 ساعت برگزار گردید که مهمترین مباحث مطرح شده در هر روز عبارتند از:

روز اول: مقدمه و حل یک مثال ساده

مقدمه

  • تعریف CFD
  • دلائل استفاده از CFD
  • چالش‌ها در CFD
  • خطاها در CFD
  • مراحل حل یک مسئله به روش CFD
  • معرفی نرم افزارهای مدلسازی، تولید شبکه و CFD
  • معرفی نرم افزار Ansys Fluent
  • تعریف شبکه محاسباتی
  • انواع المان‌های دو بعدی و سه بعدی شبکه محاسباتی
  • معرفی معیارهای کیفیت المان‌ها و شبکه‌ها
   • حل جریان در داخل یک لوله 
    • معرفی محیط Ansys Workbench
    • مدلسازی یک لوله بسیار بزرگ با طول و قطر تقریبی 45 و 6 متر در نرم افزار Design Modeler
    • مقدمه‌ای بر تولید شبکه بی سازمان در داخل لوله با استفاده از نرم افزار Ansys Mesh
    • حل میدان جریان تراکم ناپذیر آرام در داخل لوله با استفاده از نرم افزار Fluent
    • نمایش نتایج با استفاده از نرم افزار Fluent

 

روز دوم: شبیه سازی جریان‌های آشفته

 • مبانی تئوری جریان‌های آشفته ومدل‌های آشفتگی
  • تعریف آشفتگی و جریان آشفته
  • ویژگی‌های آشفتگی
  • دلائل بروز آشفتگی
  • تأثیر آشفتگی بر سایر پارامترهای جریان
  • روش‌های حل عددی جریان آشفته
  • معرفی روش‌های RANS مورد استفاد در نرم افزار Fluent
  • 1-مبانی تئوری، مزایا، معایب و موارد کاربرد مدل آشفتگی اسپالارت-آلماراس (Spalart-Allmaras)
  • 2- مبانی تئوری، مزایا، معایب و موارد کاربرد مدلهای آشفتگی K-Epsilon Standard, RNG and Realizable
  • 3- مبانی تئوری، مزایا، معایب و موارد کاربرد مدل‌های آشفتگی K-ω Standard, Baseline and SST
  • 4- مبانی تئوری، مزایا، معایب و موارد کاربرد مدل‌های آشفتگی kklw، SST Transition و RSM

مثال نمونه: حل میدان جریان آشفته و بیان کاربردهای مدل‌های آشفتگی RANS

  • فراخوانی فایل هندسی با فرمت‌های استاندارد از سایر نرم افزارها در نرم افزار Design Modeler
  • تصحیح فایل دریافتی و تهیه فایل مناسب برای ارسال به نرم افزار Ansys Mesh
  • انواع شبکه‌های محاسباتی از جمله شبکه‌های باسازمان، بی‌سازمان، چند بلوکی و …
    • تعریف و ویژگی‌های شبکه لایه مرزی
    • معرفی موارد کاربرد شبکه‌های مختلف
   • نمایش نتایج با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent

 

مرحله دوم: آموزش فلوئنت (Fluent) پیشرفته

روز سوم: تشریح مدلسازی انواع روش‌های انتقال حرارت در فلوئنت

 • معرفی معادله انرژی در معادلات حاکم بر جریان سیال همراه با انقال حرارت
 • معرفی تئوری انتقال حرارت هدایت و فرمولاسیون آن در نرم افزا فلوئنت
 • حل یک مثال نمونه (مدلسازی انتقال حرارت هدایت در یک صفحه فلزی) با Fluent
 • بیان تئوری انتقال حرارت جابجایی و فرمولاسیون آن در نرم افزار فلوئنت
 • تشریح تمامی پارامترهای مورد نیاز و قابل دسترس انتقال حرارت در شرایط مرزی ورودی، خروجی و روی دیواره‌ها 
 • حل یک مثال نمونه
 • بیان تئوری انتقال حرارت تابشی (تشعشعی) و فرمولاسیون آن در نرم افزار فلوئنت
 • تعریف تابش/تشعش (Radiation)؛ تابش الکترومغتاطیسی؛ تابش ذرات؛ تابش آکوستیک
 • کاربردهای مدلسازی انتقال حرارت تابشی
 • معیارهای انتخاب یک مدل تابش (تشعشع) مناسب برای مدلسازی انتقال حرارت تشعشعی

 

روز چهارم: تشریح مدل‌های تابشی (تشعشع) موجود در فلوئنت

 • مبانی تئوری مدل تشعشع P-1
 • حل یک مثال یا استفاده از مدل P-1
 • مبانی تئوری مدل تشعشع DTRM
 • حل یک مثال یا استفاده از مدل DTRM
 • مبانی تئوری مدل تشعشع Rosseland
 • حل یک مثال یا استفاده از Rosseland
 • مبانی تئوری مدل تشعشع DO
 • حل یک مثال یا استفاده از مدل DO
 • مبانی تئوری مدل تشعشع S2S
 • حل یک مثال یا استفاده از مدل S2S
 • مبانی تئوری مدل تشعشع مونت کارلو (MC)
 • حل یک مثال یا استفاده از مدل مونت کارلو (MC)

 

مرحله سوم: رفع اشکال و حل مثال‌های گوناگون 

روز پنجم: رفع اشکال و حل مسائل درخواستی توسط متخصصان 

 • رفع اشکال مدلسازی هندسی، شبکه بندی و حل مسائل در فلوئنت
 • مدلسازی همراه با آنالیز حساسیت مبتنی بر متغیرهای اصلی مسئله نظیر سرعت و شار گرمایی برای یک مسئله انتقال حرارت همرفتی و تابشی 
 • شبیه سازی مقدماتی انفجار در تابلو با استفاده از نرم افزار Fluent
 • جمع‌بندی دوره و استخراج استراتژی‌های مناسب برای مدلسازی انتقال حرارت در پروژه‌های اصلی R&D 

 

آموزش فلوئنت (Fluent) در الکترو کویر یزد

 

 

 

 

آموزش فلوئنت در شرکت الکترو کویر یزد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *