پانل شرط مرزی دیوار

شرط مرزی دیوار

Wall Boundary Condition

 شرط مرزی دیوار در مرزهایی که نواحی سیال یا جامد محصور می‌گردد، بکار گرفته می‌شود. در جریان‌های لزج، شرط غیر لغزشی(No-Slip) بودن جریان چسبیده به دیواره، پیش فرض نرم‌افزار Fluent است. البته می‌توان با تعیین میزان تنش برشی، سرعت جریان چسبیده به دیوار را مشخص نمود. بعنوان یک مثال کاربردی برای شبیه‌سازی جریان لزج حول یک خودرو، اگر در مرز ورودی، سرعت مشخص شده، لازمست تنش برشی برای سطح زمین صفر فرض گردد تا لایه مرزی روی سطح زمین تشکیل نگردد. تنش برشی و انتقال حرارت بین سیال و دیوار با استفاده از جزئیات جریان در میدان جریان محلی محاسبه می‌گردد.

 

ورودیها در شرط مرزی دیوار

تعیین مناسب پارامترها در مرز دیواره اهمیت بسیار زیادی در دقت نتایج بدست آمده دارد. بسته به نوع جریان لازمست پارامترهای مختلفی مشخص گردد. بطور کلی پارامترهای زیر را می‌توان در مرز دیواره مشخص نمود:

سه بند اول مربوط به بخش Momentum نشان داده شده در شکل بالا هستند. بسته به رژیم جریان هر یک از گزینه‌ها و آپشن‌ها فعال یا غیر فعال می‌شوند. سعی شده تا تمامی ملاحظات و تئوری‌های بکار رفته در شرط مرزی دیوار بطور مبسوط تشریح گردد. 

 

 

در حال به‌روز رسانی…

بازگشت

مطالب مرتبط

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ