این سایت با هدف ایجاد بستری مناسب برای انتقال دانش و تجربه در مباحث CFD کاربردی  راه‌اندازی شده است. امید می‌رود که مورد توجه علاقه‌مندان قرار گیرد. مهمترین ویژگی این سایت در این است که از هیچ‌گونه تصاویر تزئینی استفاده نشده و تمام تصاویر از فعالیت‌های عملی انجام شده در تولید شبکه و حل میدان جریان با استفاده از نرم‌افزارهای متنوع توسط متخصصان داخل کشور اقتباس شده است. شما نیز می‌توانید با ارسال تصویر و ویدئوهای برگرفته از  فعالیتهای و تجربیات خود در هر چه بهتر شدن کیفیت و جذابیت این سایت به ما کمک کنید.

بی‌صبرانه منتظر ارائه نظرات و پیشنهادات شما دوستان عزیر هستیم.