قوانین تبادل گرما و جرم در مدل DPM

تبادل گرما و جرم در DPM

Laws for Heat and Mass Exchange in Discrete Phase Model

تبادل گرما و جرم در DPM بین ذرات و فاز پیوسته امکان‌پذیر است. با استفاده از قابلیت مدل DPM در نرم افزارهایی همانند Fluent، می‌توان واکنش ذرات یا قطرات و تأثیر آن‌ها روی فاز پیوسته را شبیه سازی نمود. در این رابطه روابط متنوعی معروف به قوانین (Laws) در نرم افزار Fluent در دسترس هستند. سعی داریم تا در چندین مبحث تئوری به تشریح این قوانین بپردازیم. مهمترین قوانین تبادل گرما و جرم که در این نرم افزار نیز موجود هستند عبارتند از:

بسته به نوع ذره انتخابی قانون (قوانین) مناسب برای تبادل گرما/جرم در آن متفاوت خواهد بود. نرم افزار Fluent با فعال کردن یا نکردن قانون(قوانین) مناسب برای ذره انتخابی کار شما را در گزینش قانون مناسب راحت‌تر می‌کند. بطور کلی قوانین مناسب و در دسترس برای ذرات مختلف در جدول زیر معرفی شده است:

 

نوع ذره
توضیحات
قوانین فعال

بدون جرم (Massless)

خنثی (Inert)

گرمایش/سرمایش خنثی

1 و 6

قطره (Droplet)

گرمایش/تبخیر/جوش

1، 2، 3 و 6

آتش زا (Combusting)

گرمایش؛ تبخیر یا تورم ناشی از مواد فرار

1، 4، 5 و 6

چند مؤلفه‌ای (Multicomponent)

ذرات/قطرات چند مؤلفه‌ای

7

علاوه بر قوانین فوق امکان تعریف و استفاده از قانون(های) جدید نیز وجود دارد. در نرم افزار فلوئنت این مهم با استفاده از UDF نویسی انجام می‌شود. لازم به ذکر است که با استفاده از گزینه Wet Combustion ذرات آتش زا را همراه با تبخیر/جوش نیز مدل کنید.

 

بازگشت

مطالب مرتبط

تئوری حرکت ذره در مدل DPM

محاسبه ضریب درگ ذرات در مدل DPM

تئوری تعادل مایع-بخار (Vapor Liquid Equilibrium Theory) در مدل DPM

میانگین‌گیری خواص فیزیکی (Physical Property Averaging) در مدل DPM

تئوری مدل انعکاس ذره-دیواره (Wall-Particle Reflection Model Theory) در مدل DPM

تئوری مدل جت-دیواره (Wall-Jet Model Theory) در DPM

تئوری مدل فیلم دیوار (Wall-Film Model Theory) در DPM

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

محمدرضا کلیچ

Ansys Fluent

https://www.researchgate.net/figure/Diagram-of-discrete-phase-model_fig1_225558396